Šiandien
Grįžti į pilną sąrašą

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Aprašymas

Pagal vidinius veiksnius, nulėmusius bibliotekos raidos pokyčius, šis laikotarpis padalytas į du etapus. Pirmasis, pradinis etapas, prasidėjo 195 m. įkūrus biblioteką ir tęsėsi iki 1962 m. Autorius apžvelgia bibliotekos personalą, pagrindines veiklos kryptis, opias patalpų ir pastatų problemas, aistras dėl Valstybinės respublikinės bibliotekos perkėlimo į Vilnių.

Antrasis bibliotekos plėtros etapas apima laikotarpį nuo 1963 m., kai Valstybinė respublikinė biblioteka išsikėlė į Vilnių, iki 1989 m., kai lemiamas vaidmuo teko Lietuvos Sąjūdžiui. Šioje dalyje autorius nagrinėja naujojo bibliotekos pastato projektavimo ir statybos peripetijas, bibliotekos organizacinės struktūros ir etatų kaitą, personalo organizavimą ir ugdymą, leidinių fondo formavimą, katalogavimo pokyčius, skaitytojų aptarnavimo ypatumus, masinį ir kultūrinį darbą, metodinę veiklą bei mokslinius tyrimus.

Taigi bibliotekos istorija – daugiamatis reiškinys; atvėrusi ištisą KAVB nueitą kelią sovietiniu laikotarpiu, ji tapo svarbiu indėliu į mūsų bibliotekos istorinę atmintį. Papildytas gausia archyvine ir vaizdine medžiaga, leidinys pasitarnaus tiems, kurie domisi šios kultūros įstaigos veikla: mokslo darbuotojams, bibliotekininkams, vyresnės kartos skaitytojams ir smalsiam jaunimui. Juk neatsigręžus į praeitį sunku mąsliau pažvelgti į dabartį.

Jūsų įmonė?

Vietų / renginių paieška

Draugaukime KaVeikti.lt Facebook