Šiandien
Grįžti į pilną sąrašą

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Aprašymas

Lietuvos nacionalinio dramos teatro pradžia – 194-ųjų spalio 6 diena, kai tuometiniame Vilniaus valstybiniame teatre Basanavičiaus gatvėje (Nr. 13) buvo suvaidinta olandų dramaturgo Hermano Heijermanso drama „Viltis“. Pjesės apie žvejų gyvenimą vaizdinis motyvas – laivelis – tapo Nacionalinio dramos teatro emblema.

Antrojo pasaulinio karo metais Vilniaus valstybinis teatras veikė kaip Vilniaus miesto teatras, 1944–1947 – kaip Vilniaus valstybinis dramos teatras, 1947–1955 metais jis vadintas Lietuvos valstybiniu dramos teatru, iki 1998 – Lietuvos valstybiniu akademiniu dramos teatru, o 1998 rugpjūčio 3 dieną įteisintas kaip Lietuvos nacionalinis dramos teatras.

Dabartinėse patalpose – Gedimino prospektas (Nr. 4) – teatras dirba nuo 1951 metų. Ši vieta turi gilias teatrines tradicijas – XX a. pradžioje čia buvo organizuojami teatriniai lenkų kultūrinės draugijos „Liutnia” renginiai. 1981 metais baigta kapitalinė šio teatro rekonstrukcija (architektai – Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai) – nuo tol spektakliai vaidinami Didžiojoje salėje, kurioje telpa 66 žiūrovų. Kiek vėliau duris atvėrė Mažoji salė (156 žiūrovų vietos), spektakliai vyksta ir teatro fojė, kurioje rengiamos ir scenografijos, kostiumų bei teatrinių plakatų parodos.

Pagrindinį įėjimą į teatrą vainikuojančios skulptoriaus Stanislovo Kuzmos sukurtos „Trys mūzos” yra tapusios Lietuvos nacionalinio dramos teatro simboliu. Dramos (Kaliopė), Komedijos (Talija) ir Tragedijos (Melpomenė) mūzos globoja platų ir žanriniu požiūriu įvairų teatro repertuarą, o teatro fojė puošianti skulptūra „Versmė” simbolizuoja puoselėjančią tradicijas, tačiau energingą, naujovėms ir permainoms atvirą teatro veiklos kryptį.

27 metų vasarą teatras pradėtas rekonstruoti – atnaujintos bilietų kasos, Didžioji salė (pakeistos žiūrovų kėdės, kiliminė danga), taip pat Mažosios salės žiūrovų kėdės ir kavinė trečiame aukšte.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras žiūrovams pristato įvairiausių žanrų spektaklius, supažindina su klasikine, šiuolaikine, nacionaline dramaturgija. Repertuaras sudaromas atsižvelgiant į skirtingų auditorijų skonį, taip pat į teatro nuostatus ir tikslus. Repertuarą formuoti padeda kas antrus metus renkama teatro Meno taryba. Teatras stengiasi suteikti galimybę kurti skirtingiems teatro kūrėjams, statyti spektaklius kviečiami tiek patyrę, teatro pasaulyje gerai žinomi, tiek jauni ir perspektyvūs režisieriai, dailininkai, kompozitoriai. Neretai statyti spektaklius kviečiami režisieriai iš kitų šalių.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras bendradarbiauja su kitų miestų teatrais, vaidina ne tik sostinės, bet ir kitų Lietuvos miestų žiūrovams, dalyvauja teatro festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje. Teatro scenose vaidinami kitų profesionalių Lietuvos teatrų spektakliai, dažni čia ir svečiai iš užsienio. 21 metais Lietuvos nacionalinis dramos teatras tapo Europos teatro konvencijos nariu – šitai padeda plėtoti tarptautinius ryšius, dalyvauti įdomiuose projektuose.

Nuo 25-ųjų metų Lietuvos nacionalinis dramos teatras rengia nacionalinės dramaturgijos festivalį „Versmė“ – iš pradžių skelbiamas lietuvių dramaturgijos konkursas, organizuojami geriausių pjesių skaitymai, o vėliau rengiamas spektaklių pagal lietuvių dramaturgijos kūrinius festivalis. Šitaip siekiama skatinti lietuvių dramaturgijos raidą, sudominti nacionaliniais veikalais ir teatro profesionalus, ir žiūrovus.

 TEATRO VADOVAI:

194–1944 ir 1953–1954
Romualdas Juknevičius (196–1963)
Žymesni pastatymai:
V. Ivanovo Šarvuotis 14 - 69 (1941), A. Čechovo Dėdė Vania (1954), B. Sruogos Apyaušrio dalia (1956), E. de Filipo Melo ilgos kojos (1958), M. Lermontovo Maskaradas (196), I. Turgenevo Mėnuo kaime (1962).

1944–1949
Borisas Dauguvietis (1885–1949)
Žymesni pastatymai:
A. Čechovo Vyšnių sodas (1945), Molière’o Tartiufas (1945), M. Gorkio Priešai (1946) ir Jegoras Bulyčiovas (1948), A. Ostrovskio Miškas (1948), F. Schillerio Klasta ir meilė (1949)

1949–1951 ir 1954–1966
Juozas Rudzinskas (195–1975)
Žymesni pastatymai:
S. Romašovo Ugnies tiltas (1954), W. Shakespeare‘o Hamletas (1959), A. Arbuzovo Tai buvo Irkutske (196), H. Ibseno Šmėklos (1961), M. Gorkio Dugne (1964), V. Krėvės Skirgaila (1966)

1966–1989
Henrikas Vancevičius (1924–214)
Žymesni pastatymai:
F. Dostojevskio Stepančikovo dvaras ir jo gyventojai (1971), H. Ibseno Laukinė antis (1973), J.-P. Sartres’o Altonos atsiskyrėliai (1968), Just. Marcinkevičiaus draminė trilogija Mindaugas (1969), Katedra (1971), Mažvydas (1978)

1989 –1995
Jonas Vaitkus (g. 1944)
Žymesni pastatymai:
A. Mickevičiaus Vėlinės (199), F. Bajoro opera Dievo avinėlis (1991), Y. Mishimos Markizė de Sad (1992), I. Bergmano Persona (1994), A. Strindbergo Sapnas (1995), O. Milašiaus Migelis Manjara (1996), F. Dostojevskio Stepančikovo dvaras (1998)

1995–1999
Rimas Tuminas (g. 1952)
Žymesni pastatymai:
J. Šehadės Emigrantas iš Brisbeno (198), A. Kuternickio Fėjos Dražė variacijos, V. Kukulo ir R. Tumino Čia nebus mirties (1982), H. Müllerio Tyli naktis (1984), A. Galino Ir vėlei tenai, kur marios šviesų (Žana) (1986), Sofoklio Edipas karalius (1998), W. Shakespeare’o Ričardas III (1999)

1999–2
Kompozitorius Faustas Latėnas (g. 1956)

2–25
Aktorius Vytautas Rumšas (g. 1951)

25 - 21 spalio mėn. 25 d.
Aktorius, režisierius Adolfas Večerskis (g. 1949)
Žymesni pastatymai:
J. Anouilh‘o Bamba (22), J. Ortono Grobis (23), R. Cooney Meilė pagal grafiką (25), D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigho Žmogus iš La Mančos (29), A. Gotesmano Dievo žmogaus istorija (21)

nuo 21 m.
Lietuvos teatro ir kino aktorius Martynas Budraitis (g. 1969)

 Teatre vaidino ir vaidina kelios talentingų aktorių kartos.

 Pirmąją teatro trupę sudarė Alfonsas Radzevičius, Juozas Rudzinskas, Antanina Leimontaitė, Napoleonas Nakas, Vincas Tamaliūnas, Teofilija Vaičiūnienė, Ona Juodytė, Mečys Chadaravičius, Balys Lukošius, Emilija Grikevičiūtė, Valerijonas Derkintis, Gražina Jakavičiūtė, Juozas Siparis, Galina Jackevičiūtė, Aleksandras Kernagis, Monika Mironaitė, Stepas Jukna, Kazimiera Kymantaitė, Petras Zulonas, Algimantas Jakševičius.

Vėliau trupę papildė Petronėlė Vosyliūtė, Kazimieras Simaška, Juozas Stanulis, Stasys Petraitis, Vladas Jurkūnas, Povilas Saudargas, Juozas Kanopka, Bronius Kisielius, Vaclovas Muraška, Kazimieras Preikštas, Kazys Inčiūra, Marija Meilė Kudarauskaitė, Stanislava Valančiūnaitė, Jonas Biržys, Vitalis Gruodis, Petras Pečiūra, Jonas Zolubas, Antanas Saulevičius, Juozas Urmanavičius, Vytautas Kancleris, Anupras Lauciūnas, Mykolas Keturakis, Vytautas Grakauskas, Galina Dauguvietytė, Vytautas Kybartas, Balys Bratkauskas, Antanas Pikelis, Algirdas Sabalys, Ona Knapkytė, Pranas Treinys, Virgilijus Ignatonis, Lidija Kupstaitė, Algimantas, Zalanskas, Jonas Kavaliauskas, Juozas Meškauskas, Stefanija Nosevičiūtė, Jonas Čepaitis ir kt. 

 XX a. septintajame–aštuntajame dešimtmečiais vaidino Jonas Lalas, Gražina Kernagienė, Ada Budrikaitė, Jadvyga Ramanauskaitė, Vytautas Dumšaitis, Genovaitė Jasiūnaitė, Irena Leonavičiūtė, Henrikas Kurauskas, Irena Garasimavičiūtė, Agnė Gregorauskaitė, Laimonas Noreika, Marija Rasteikaitė, Aldona Kupstaitė, Aldona Stošiūtė, Povilas Gaidys, Antanas Kurklietis, Nijolė Strazdūnaitė, Leonas Ciunis, Justinas Bautrėnas, Edmundas Juškevičius, Algirdas Vrubliauskas, Rolandas Butkevičius, Nijolė Gelžinytė, Eugenija Pleškytė, Eugenija Jankutė, Romualdas Čaikauskas, Eduardas Kunavičius, Petras Dailida, Janina Berūkštytė, Audris Chadaravičius, Arnas Rosenas, Tomas Vaisieta, Mykolas Smagurauskas, Algimantas Bružas, Algimantas Zigmantavičius, Ottonas Laniauskas, Vilius Petrauskas, Juozas Rygertas ir kt.

Devintojo dešimtmečio spektakliuose vaidmenis kūrė Aldona Janušauskaitė, Vytautas Tomkus, Lilija Mulevičiūtė, Regina Paliukaitytė, Regimantas Adomaitis, Vaiva Mainelytė, Danutė Krikštopaitytė, Eglė Gabrėnaitė, Romas Ramanauskas, Juozas Kisielius, Ramutis Rimeikis, Adolfas Večerskis, Ingrida Kilšauskaitė, Genovaitė Ciplinskaitė, Regina Arbačiauskaitė, Kristina Gudonytė, Vytautas Rumšas, Sigitas Račkys, Vytautas Grigolis, Eimutis Braziulis, Vladas Radvilavičius, Jonas Braškys, Rasa Kirkilionytė, Sigitas Kubilius, Audronis Rūkas, Ginvylė Vaisietaitė, Saulius Siparis, Eglė Tulevičiūtė, Larisa Kalpokaitė, Andrius Žebrauskas, Mindaugas Capas, Arvydas Dapšys, Arūnas Smailys, Dalia Vancevičiūtė, Ramūnas Abukevičius, Gintaras Mikalauskas, Almantas Šinkūnas, Inga Burneikaitė, Jūratė Brogaitė, Eglė Čekuolytė, Vilija Ramanauskaitė, Dalia Vancevičiūtė, Rasa Jakučionytė, Dora Tautavičiūtė ir kt.

Dabartinėje Lietuvos nacionalinio dramos teatro trupėje – aktoriai Diana Anevičiūtė, Rimantas Bagdzevičius, Saulius Balandis, Robertas Balčiūnas, Monika Bičiūnaitė, Remigijus Bučius, Neringa Bulotaitė, Adrija Čepaitė, Algirdas Dainavičius, Jolanta Dapkūnaitė, Vesta Grabštaitė, Algirdas Gradauskas, Marius Jampolskis, Evaldas Jaras, Jurga Kalvaitytė, Donata Kielaitė, Vaiva Mainelytė, Birutė Marcinkevičiūtė, Vaidotas Martinaitis, Dalia Michelevičiūtė, Vitalija Mockevičiūtė, Miglė Polikevičiūtė, Šarūnas Puidokas, Rasa Rapalytė, Ramutis Rimeikis, Vytautas Rumšas, Arūnas Sakalauskas, Džiugas Siaurusaitis, Ramunė Skardžiūnaitė, Arūnas Smailys, Alvydas Šlepikas, Rimantė Valiukaitė, Toma Vaškevičiūtė, Jūratė Vilūnaitė, Arūnas Vozbutas.

 Teatro scenoje spektaklius kūrė daugelis Lietuvos režisierių. Tai Romualdas Juknevičius, Algirdas Jakševičius, Balys Lukošius, Juozas Monkevičius, Borisas Dauguvietis, Kazys Jurašūnas, Juozas Grybauskas, Kazimiera Kymantaitė, Alfonsas Radzevičius, Juozas Rudzinskas, Aleksandras Kernagis, Mečys Chadaravičius, Juozas Siparis, Jonas Kavaliauskas, Monika Mironaitė, Stefanija Nosevičiūtė, Vitalis Gruodis, Vladas Limantas, Vladas Jurkūnas, Elena Žalinkevičaitė, Vytautas Čibiras, Aurelija Ragauskaitė, Algimantas Galinis, Henrikas Vancevičius, Algirdas Lapėnas, Petras Bielskis, Algirdas Bubnelis, Michailas Percovas, Irena Bučienė, Algė Savickaitė, Virgilijus Matula, Raimondas Polis, Bronius Morkevičius, Rimas Tuminas, Gytis Padegimas, Algimantas Pociūnas, Jonas Vaitkus, Oskaras Koršunovas, Kęstutis Bražiūnas, Kristina Gudonytė, Gintaras Varnas, Artūras Valudskis, Olegas Kesminas, Ramutis Rimeikis, Rokas Ramanauskas, Evaldas Jaras, Saulius Mykolaitis, Anželika Cholina, Raimundas Banionis, Vytautas Dapšys, Rimas Morkūnas, Julius Dautartas, Adolfas Večerskis, Ramunė Kudzmanaitė, Valentinas Masalskis, Vytautas Grigolis, Albertas Vidžiūnas, Sigitas Račkys, Birutė Mar, Marija Misiūnaitė, Vytautas V. Landsbergis ir kiti.

Spektaklių yra pastatę ir režisieriai iš užsienio: Otto Langas (Vokietija), Desmondas McAnuffas (JAV), Lary Zappia (Kroatija), Ivica Buljan (Kroatija), Yana Ross (JAV).

Per keletą dešimtmečių Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektakliams scenografiją ir kostiumus kūrė įvairių kartų dailininkai: Antanas Gudaitis, Petras Kalpokas, Stepas Žukas, Stasys Ušinskas, Viktoras Andriušis, Telesforas Kulakauskas, Vytautas Mackevičius, Mečislovas Bulaka, Jonas Vilutis, Vaclovas Kosciuška, Boleslovas Motūza-Matuzevičius, Leonas Katinas, Angelė Tomkūnaitė-Kvašienė, Dalia Mataitienė, Modris Tenisonas, Vitalijus Mazūras, Kęstutis Vaičiulis, Vytautas Palaima, Juozas Jankus, Juozas Surkevičius, Michailas Percovas, Juzefa Čeičytė, Remigijus Markūnas, Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė, Gerda Lukoševičiūtė, Vytautas Kalinauskas, Agnė Bekerytė, Gražina Rameikaitė, Rimtautas Gibavičius, Virginija Idzelytė, Augis Kepežinskas, Renė Petrulienė, Feliksas Navickas, Andrius Žibikas, Rimantas Driežis, Sergejus Cvetkovas, Adomas Jacovskis, Aušra Bagočiūnaitė, Jurga Ivanauskaitė, Janina Malinauskaitė, Rimvydas Jankauskas, Vytautas Narbutas, Rimtautas Gibavičius, Mariana Bruni, Jonas Arčikauskas, Jūratė Paulėkaitė, Faustas Bandorius, Rasa Kriščiūnaitė, Aidas Bareikis, Julius Ludavičius, Galius Kličius, Marijus Jacovskis, Juozas Statkevičius, Žilvinas Kempinas, Zita Gustienė, Nadežda Gultiajeva, Rimantas Olšauskas, Andrius Miusche, Marijonas Lakavičius, Artūras Makštutis, Agnė Bekerytė, Arvydas Norvaišas, Loreta Švaikauskienė, Rasa Staniūnienė, Sigitas Staniūnas, Aleksandra Jacovskytė, Artūras Šimonis, Jolanta Rimkutė, Sergėjus Bocullo, Marta Vosyliūtė, Medilė Šiaulytytė, Giedrė Brazytė, Vytautas Poška, Birutė Ukrinaitė, Galius Kličius, Sigitas Markūnas, Marius Nekrošius, Lijana Karpavičienė, Renata Valčik, Kotryna Daujotaitė, Marija Rubavičiūtė, Gintaras Makarevičius, Ramunė Skrebūnaitė, Laura Luišaitytė ir kiti, taip pat menininkai iš užsienio – Tomislavas Čurkovičius (Kroatija), Ana Savić Gecan (Kroatija), Zane Pihlstrom (JAV).

Teatro spektakliuose skambėjusios muzikos autoriai – Jonas Navakauskas, Jurgis Gaižauskas, Vytautas Klova, Vytautas Paltanavičius, Algimantas Lopas, Benjaminas Gorbulskis, Anatolijus Šenderovas, Juozas Širvinskas, Feliksas Viskantas, Juozas Karosas, Juozas Indra, Feliksas Bajoras, Teisutis Makačinas, Vytautas Barkauskas, Eduardas Balsys, Algirdas Martinaitis, Giedrius Kuprevičius, Bronius Kutavičius, Audrius Balsys, Faustas Latėnas, Saulius Mykolaitis, Alfredas Klimas, Antanas Kučinskas, Giedrius Puskunigis, Gintaras Sodeika, Raminta Šerkšnytė, Snieguolė Dikčiūtė, Marius Salynas, Antanas Jasenka, Marius Baranauskas, Tomas Kutavičius, Jonas Jurkūnas, Mitja Vrhovnik Smrekar (Slovėnija) ir kiti.

Jūsų įmonė?

Vietų / renginių paieška

Draugaukime KaVeikti.lt Facebook