Šiandien
Grįžti į pilną sąrašą

Marijampolės miesto kultūros centras

  • Adresas: Vilkaviškio g. 2/Kauno g. 3, Marijampolė
  • Telefonas: (8-343) 74600

Aprašymas

Marijampolės kultūros centras įkurtas 1991 metais.
26 m. spalio 6 d. Marijampolės Tarybos sprendimu Nr. 1-883 kultūros centrui suteikta aukščiausia kategorija.
26 m. Marijampolės kultūros centras pripažintas Geriausiu respublikos aukščiausiosios kategorijos kultūros centru.

Kultūros centro tikslai ir uždaviniai:  
* puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną;
* kurti menines programas;
* plėtoti švietėjišką (edukacinę, pramoginę) veiklą;
* tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius;
* remti profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centro veiklos sritys ir funkcijos:
* sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai;
* populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius;
* laiduoja etninės kultūros prieinamumą;
* organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
* rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų pasirengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose,
regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
* organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
* organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus;
* rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
* kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
* organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius;
* tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius.

Jūsų įmonė?

Vietų / renginių paieška

Draugaukime KaVeikti.lt Facebook