Šiandien
Grįžti į pilną sąrašą

Mažieji Lietuvos traukinukai

Mažieji Lietuvos traukinukai

Poilsis dundant geležinkeliu? O kodėl gi ir ne? Žmones visad traukia tai, kas išsiskiria iš įprastų dalykų, turi ypatingą savo aurą ir sukelia pozityvius jausmus. Lietuvoje yra išskirtinis pukšintis ir gražų dūmą metantis reiškinys, meiliai vadinamas SIAURUKU.

Siaurasis geležinkelis buvo tiesiamas keliais etapais. 1891 metais pradėtas tiesti ir 1895 metų lapkričio 11 dieną atidarytas 750 mm pločio Švenčionėlių-Pastovų ruožas. 1898 metais geležinkelis nutiestas iki Panevėžio. Pirmieji traukiniai naujuoju ruožu pradėjo kursuoti 1899 metų rudenį.

Siaurasis geležinkelis kartu su stotimis, kelių statiniais yra vertingas istorinis ir kultūrinis objektas. Stočių pastatų kompleksai turi urbanistinę ir architektūrinę vertę. 1996 metais Kultūros ministro įsakymu Aukštaitijos siaurojo geležinkelio kompleksas įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registro statinių kompleksų ir ansamblių sąrašą.

Atidarymo metu siaurojo geležinkelio linija turėjo 2 depus – 12 vietų Švenčionyse ir 2 vietų Panevėžyje, 15 garvežių, 112 krovininių, 58 įvairaus tipo keleivinius ir 6 pašto vagonus bei 154 krovinines platformas. 1903 metais juo pervežta 65000 tonų krovinių ir 40632 keleiviai.

Aukštaitijos siaurasis geležinkelis turi turtingą istoriją. Įvairiais laikotarpiais keitėsi jo paskirtis. Savo gyvavimo pradžioje siaurukas gabeno įvairius krovinius, vežė keleivius. Pakilimą siaurasis geležinkelis išgyveno tarpukariu, kuomet buvo plačiai naudojamas įvairiose ūkio šakose. Vėliau jo įprastos funkcijos ėmė silpti, kol 2001 metais jis nustojo veikti kaip susisiekimo priemonė. Tačiau tai buvo tiesiog siauruko transformacija į nuostabų turistinį objektą.

Dabar organizuojami reguliarūs reisai, teminės kelionės, meniniai projektai. Šventinės kelionės rengiamos tam tikromis progomis, kupinos meninių programų , atrakcijų ir siurprizų.

Daugiau informacijos apie siauruką ir galimybę juo pasivažinėti galite rasti internete: www.siaurukas.eu
Gražios kelionės!

Tomas Stasiukaitis
Turistas.lt


Vietų / renginių paieška

Draugaukime KaVeikti.lt Facebook