Šiandien
Grįžti į pilną sąrašą

Paslaptingoji Platelių akis

Paslaptingoji Platelių akis

Keliaudami jūros link, aplankykite 14 km į šiaurę nuo Plungės telkšantį Platelių ežerą, didžiausią ir giliausią ežerą Žemaitijoje.

Legenda pasakoja apie atslinkusį didžiulį tamsų debesį, kuris ties pievomis tris dienas ūžė, šniokštė, tamsėdamas vis žemiau leidosi. Žmonės pabaigę šienauti, ir debesis pradėjęs smarkiai lyti. Viena moteriškė nusistebėjo: "Kap platelėij!". Debesis pliūptelėjęs į pievas ir ežeru virtęs. Beje, kalbama, kad atėjūnas išeisiąs, nebūsiąs amžinai.

Kalbama, esą ežeras gyvas ir jei užšaldamas dejuoja, balsu skundžiasi - lauk aukos. Pirmas jo šauksmas užrašytas grafo dienorašty. Vienąkart vaikštinėdamas paežere, pamatęs, kaip staiga dangus apniukęs, ramus ežeras suraibuliavęs, ėmusios kilti šniokščiančios bangos, o jo link bėgęs liokajus sagstėsi drabužius norėdamas maudytis. Neleido tąsyk grafas jam maudytis: pasiuntęs atnešti lietsargį. Kitądien sužinojęs, kad žmogus paskendo būtent tada, kai vanduo traukė liokajų. Šis atsitiktinai liko gyvas: kol grįžo su skėčiu, ežeras pasiėmė kitą auką ir nurimo. Paskutinis ežero kvietimas buvęs ne taip ir seniai - 1998 metais - bangos pasiglemžė net 10 malūnsparniu skridusių vestuvininkų gyvybę.

Sako, kad ežeras požeminiais urvais susisiekia su savo aplinkiniais ežeriukais. Net žuvys iš vieno į kitą keliaujančios. Plateliškiai kalba, kad senovėje čia buvęs miestas. Tebesą ir povandeniniai takai, kuriais galima nuo vieno kranto iki kito nueiti. Bet nei miesto vietos, nei takų niekas nebeatmena. Tik pilies - Šventorkalnio, tiltą visi žino, nes daugelis yra matę polius. Apie miesto buvimą liudija narų įspūdingos nuotraukos su poliais, įspūdingomis neaiškios paskirties molio piramidėmis, urvais. Kalbama, kad ežere kartais skamba nuskendęs miesto varpas ir guli akmenys, prie kurių rišdavę mirusiuosius. Šiandien čia žmogaus neberasi - tai vėgėlių, seliavų ir lydekų karalystė. Pavojinga čia narams, norintiems pažinti ežero lobius - vienas jų pražuvo gelmėje.

Ežero dugne guli surūdijusi karo laikų aviacinė bomba, jachtos ir ąžuolinis Bernardinų vienuolių kryžius, statytas viliantis Platelių dugne įkurti Kryžių kalną. Jei nersite gelmėn - būtinai palikite ant kryžiaus šventintą rožančių, kad laimingai grįžtumėte į krantą.

Giedrė Staškienė
Turistas.lt


Vietų / renginių paieška

Draugaukime KaVeikti.lt Facebook