Šiandien
Grįžti į pilną sąrašą

Įvairios imtynės

Įvairios imtynės

Sūpynės. Du žaidėjai stovi labai arti veidu vienas prieš kitą, laikydamiesi už rankų. Vienas iš jų atsilošia ir atstitupia, kitas tuo metu stengiasi jį pakelti ir atsitūpti pats ir t.t., vis greičiau. Jei atsitiks taip, kad tupės abu, tai jie galės atsikelti keldami sukabintas rankas aukštyn.

Siamo dvyniai. Šis žaidimas žaidžiamas taip pat, kaip ir “Sūpynės”, tik čia žaidėjai susikabina už rankų, atsukę vienas kitam nugarą.

Grumtynės dėl lazdos. Du žaidėjai atsitūpę įsikimba abiem rankomis už trumpos stiprios lazdos ir, traukdami arba stumdami lazdą, bando parversti vienas kitą. Lazdą galima traukti ir sėdint ant žemės, įsispyrus padais į padus, tik tada reikia priversti priešininką pasikelti.

Dvikova delnais. Priešininkai stovi plačiai išžergę kojas per ištiestos rankos atstumą ir stumia vienas kitą delnais.

Trauktynės. Užuot bandžius priešininką pargriauti, galima pabandyti jį ištraukti iš 2 m skermens rato, tempiant už lazdos ar tokio pat ilgio virvės.

Nuotr. sxc.hu
KaVeikti.lt informacija


Vietų / renginių paieška

Draugaukime KaVeikti.lt Facebook